Деректемелер

«Key Technologies» ЖШС
Заңды мекенжайы: Самал-2 111, Алматы қ., Қазақстан, 050000
Физикалық
мекенжайы: Достық даңғылы, 210, А блогы, Алматы, Қазақстан, 050000

БИН: 221040042419
Ұялы телефон: 8 (707) 032-02-06
Шот нөмірі (теңге): KZ54601A861009231291
Банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
BIC: HSBKKZKX